קבעו פגישה עוד היום עם
ד"ר קארין אלמן - שינה
עקרונות

גישת "הנוירולוגיה מותאמת אישית" הינה ייחודית ולה מספר עקרונות:
* מתייחסת לגוף כמכלול ולקשר בין המערכות השונות בו, בשונה מההתייחסות לטיפול באיבר בודד.
* חותרת להבנת הבעיה מיסודה, מעבר לטיפול הסימפטומתי (תסמיני) הזמני
* מתייחסת להשפעות הסביבתיות, ההרגלים ואורחות החיים של המטופל כבסיס להבנת הקשיים, והתאמת תכנית טיפול מערכתית
* טיפול מותאם אישית המסתמך על הרקע הרפואי, האישי, התזונתי , הסביבתי והסוציאלי של המטופל

כולנו נשענים על מטען גנטי ייחודי המשפיע על מצב בריאותנו וכל אחד מאתנו יכול להתאים שינויים קלים יומיומיים לשיפור איכות החיים